Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala franska år 7, kap 6

Skapad 2019-12-11 22:09 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Tala, skriva och kap.13 Vi jobbar mycket på att skriva och tala om vardagliga saker och berättar om vår intressen på franska. Vi jobbar också med kap.13 - Panneaux et publicité.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Tala kap 6 Vi har jobbat med kapitel 6 grundläggande både skriftligt och auditivt. Nu ska ni vara en av personerna och bli intervjuad av mig. Jag vill se om ni förstår frågor, kan svara med hela meningar och använda grammatiken rätt.

Innehåll

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i moderna språk åk 7-9

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
LYSSNA
Förstå och tolka innehållet i talat språk samt använda språkliga strategier för att förstå.
 • M2  4-9
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
TALA
Formulera sig i tal.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SAMTALA
Kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: