Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall

Skapad 2019-12-11 23:00 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola F
En inspirerande text/bild/film som beskriver vad arbetsområdet ska innehålla. Intresseväckande frågor. Exempel: Grej of the day Förtydliga hur lång tid som arbetsområdet sträcker sig över.

Innehåll

 

 

Varför?

 Syfte och mål (övergripande) utifrån kursplanen (kommentarsmaterialet) 

 

Vad?

Vilka faktakunskaper och ämnesspecifika begrepp ska eleverna kunna. (lärandemål)

 

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Hur ska elevers intresse och engagemang tas tillvara? Hur bygger jag på elevers förförståelse, erfarenheter och tidigare kunskaper? Hur gör jag innehållet tillgängligt och använder bilder och andra visualiseringar? 

Begrepp - Ämnesspecifika begrepp, sambandsord, verb (ex, filtrera, dokumentera, skilja mm)

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Vilka förmågor tränar eleverna på? Resonera, analysera, argumentera mm

Språkligt stöd - Vilket stöd ska eleverna få under arbetets gång, tänk läsa, skriva, lyssna och tala!

Främja språkanvändning - Vilka aktiviteter/metoder ska jag använda för att främja språkanvändningen, öka elevaktiviteten i klassrummet.

 

Stöd och Utmaningar

Generella anpassningar i klassrummet utifrån din elevgrupp. Fundera även på de elever som behöver utmanas, hur ska det gå till?

 

Övningar/Aktiviteter

Tas med fördel fram i samråd med eleverna.

Så här visar du vad du har lärt dig

Bedömningsmoment. Formativa och summativa moment. Hur skall kunskaperna bedömas? Hur många bedömningsområden och vilka bedömningsformer skall ni ha? Summativt/formativt. Hur är eleverna aktiva i processen? Hur medvetandegörs eleverna i kunskapsprocessen? Tas fördel fram i samråd med eleverna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: