Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika material

Skapad 2019-12-12 07:42 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi skall tillsammans undersöka olika material och skaffa oss kunskaper om deras egenskaper och användningsområden. Vi skall även undersöka hur man genom rätt användning av olika material kan bidra till ett hållbart samhälle och mindre miljöpåverkan.

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbetsområde är att införskaffa kunskaper om olika material och dess egenskaper samt arbeta med hur ett ansvarfullt användande av olika material kan bidra till att vi kan spara på jordens resurser och bidra till minskad miljöpåverkan. (Se kopplingar till läroplanen nedan.)

Mål

Eftre avslutat arbetsområde skall du kunna följande;

 • Ha kunskap om olika material och dess egenskaper
 • Ha kunskaper om olika vardagliga föremål och vad de är tillverkade av
 • Ha kunskaper om hur olika material kan källsorteras
 • Ha kunskaper om varför man källsorterar
 • Ha kunskaper om vilken inverkan på miljön vi människor har
 • Kunna förklara vissa ämnesspecifika begrep, exempelvis; återvinning, material, återanvändning etc.

Undervisning

För att tillägna oss kunskaper inom detta arbetsområde kommer vi att;

 • Se på film
 • Tillsammans arbeta utifrån läroboken samt arbetsboken
 • Besöka återvinningscentralen
 • Praktiska övningar/arbetsmoment

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetes gång i form av delaktighet i de olika arbetsmomenten samt deltagande i de olika diskussionerna och övningarna som vi kommer att genomföra på lektionstid.

Dokumentation

Dokumentation av arbetet sker via lärloggen i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: