Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Servetthållare åk 3

Skapad 2019-12-12 07:50 i Bälinge skola Uppsala
Vi snickrar egen designad servetthållare.
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer under hösten tillverka ett servettställ. Du ska fundera på användningsområde och utifrån det göra en ritning. Därefter gör du en mall och använder olika sågar, fil, sandpapper o.s.v för att därefter ytbehandla ditt servettställ på lämpligt sätt. Du kommer att träna på att förborra och hamra i spikar.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Mål för arbetsområdet

Målet är:
att få kunskaper om materialet trä.
att kunna använda olika verktyger tex. kontursåg, fil, sandpapper mfl.
att göra en egen skiss. Enkla former i trä.
att kunna använda olika ytbehandlingar, tex bets, parafinolja.
öva upp sin förmåga att utvärdera sitt eget lärande och kunna följa instruktioner, muntliga och skriftliga.
utveckla din finmotorik.

Underrubrik 1

Bedömning

Jag bedömmer din förmåga:
att göra en skiss till ditt arbete
att du övat upp din finmotorik
att du använder verktyg rätt.
Hur du kan följa instruktioner och utvärdera ditt eget lärande.
att arbeta i slöjdprocessenUndervisning

så här kommer vi att arbeta:

Vi ska prata om materialet
vi ska prata om verktyg
eleven ska göra en skiss
visa verktygens egenskaper
vi följer instruktioner, muntliga och skriftliga.
Vi gör ett omdöme om arbetet när arbetet är färdigt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: