Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk 6

Skapad 2019-12-12 09:03 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Historia
Stormaktstiden Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa?Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? I det här arbetet kommer du få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1718. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst och du kommer även att få veta hur folket levde, vilka Snapphanarna var, varför skeppet Vasa sjönk och att man kunde bli dömd till döden för häxeri.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • förklara vilka år stormaktstiden omfattar, och ge exempel på viktiga regenter och deras insatser.
 • beskriva hur Sverige styrdes. Använd begreppen: riksdag, stånd, ämbetsmän, adel, län, landshövding.
 • resonera kring orsakerna till krigen under stormaktstiden. Ge exempel på krig som handlade om religion, handel eller att erövra nytt land.
 • förklara med exemplet reduktionen under Karl XI hur det var en kamp mellan kungen och adeln om inflytandet i landet.
 • beskriva hur stort Sverige var när det var som störst och när stormaktstiden var slut.

 

Inledningsvis kommer vi utgå från en serie i fem delar där man tar upp de stora händelserna under stormaktstiden. Efter varje avslutat kapitel kommer vi läsa om episoden i Gleerups. 

I en avslutande uppgift kommer ni fördjupa er i en episod som ni sedan ska redovisa genom en faktatext. Ni kommer också få ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: