Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteSafari 3A

Skapad 2019-12-12 09:27 i Tanumskolan F-6 Tanum
En planering i matematik som delvis är kopplad till Mattesafari 3A och som tar upp övriga delar inom matematiken (problemlösning, praktisk matte).
Grundskola 3 Matematik
Arbeta med Matematik i ht år 3

Innehåll

Så här kommer vi arbeta


En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångarna och diskussioner. Vi samtalar mycket matte i helklass.
Att praktiskt (praktisk matte) få pröva att t ex mäta tid, vikt, temperatur och olika enheter och former, samt jobba med problemlösning.

Vi kommer spela mattespel på Ipad med bl.a appar som Skolplus 


Vad ska vi lära oss? (centralt innehåll)

Vad?

 • talet 1000.
 • positionssystemet.
 • skriftlig huvudräkning, varje talsort för sig och uppställningar.
 • storleksordning
 • de fyra olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.
 • tallinjen
 • klockan, analog och digital tid, olika tider på dygnet
 • problemlösning
 • välja rätt räknemetod

Hur ska vi lära oss detta? (arbetsmetoder)

 • matematikboken Mattesafari 3A
 • laborativ/praktisk matematik
 • problemlösning
 • spel
 • IPad
 • skapande matematik
 • samtala om matematik

Vad kommer att bedömas?

I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha utvecklat förmågan att...

Hur kommer bedömningen att ske?

Utifrån DIAGNOSER i läroboken

utifrån Skolverkets bedömningsstöd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matte Direkt Safari 3A Matris

Tal och analog klocka
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag vet hur många 1000 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till1000.
Jag kan talsorterna tusental,hundratal, tiotal och ental
Jag känner mig säker på "talet före" och "talet efter" upp till1000.
Jag kan läsa av (den analoga )klockan.
Jag kan jämföra tal t ex vilket som är det största eller minsta och även storleksordna.
Jag klarar av att tala om vad klockan är en timme senare och vad den var för en timme sedan.
Addition och volym
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag kan lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental till exempel 38+45
Jag kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 213+132 och 147+235
Jag kan till exempel dela upp14 dl i liter och deciliter.
Jag kan säga hur många deciliter det går på en liter
Jag är ganska bra på att gissa hur mycket till exempel en hink rymmer.
Subtraktion, längd och omkrets
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan minska med ental,till exempel12-8 och 62-5
Jag kan minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25.
Jag kan minska från hela hundratal, till exempel 100- 72 och 400-251.
Jag kan markera två tal på en tallinje och visa hur stor skillnaden är.
Jag kan uppskatta hur långt en meter är och mäta med linjal.
Jag har prövat olika sätt att tänka när jag räknar addition.
Jag kan mäta omkretsen på en rektangel.
Multiplikation, division och digital tid
Detta ska jag kunna när jag arbetat klart med kapitel 4.
Jag kan tvåans multiplikationstabell.
Jag kan treans multiplikationstabell.
Jag kan fyrans multiplikationstabell.
Jag vet att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Jag kan kontrollera med multiplikation om jag räknat rätt.
Jag kan dela lika,dela med tre och fyra.
Jag kan skriva vad klockan är på olika sätt och olika tider på dygnet.
De fyra räknesätten och almanackan
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vad förminskning, förstoring och naturlig storlek innebär.
Jag vet vad symmetri betyder och kan använda mig av det i bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: