Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaberg Mall för lärloggar

Skapad 2019-12-12 10:45 i Testförskola Årstabergs förskoleenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Mallen är framtagen som stöd för ert pedagogiska arbete. Den beskriver hur en lärlogg kan utformas, vad den bör innehålla för att vara underlag för er pedagogiska dokumentation av undervisningen.

Innehåll

Beskrivning

En lärlogg motsvarar den löpande dokumentation som ni gör av den undervisning som pågår i gruppen. Lärloggarna kan vara individuella, det vill säga beskriva enskilda barns görande, eller riktade för en grupp barn.

För att lärloggarna ska vara ett kvalitativt underlag som för arbetet framåt, bör de innehålla beskrivningar av nedanstående frågor.

 

Viktigt!

Kopiera över nedanstående frågor till den lärlogg du håller på att skapa och använd dem som stöd.

När du skapar en lärlogg, koppla alltid den till den undervisningsplan den hänger ihop med.

Välj passande etikett. Etiketterna sorterar materialet vilket underlättar vid utvärdering. 

Du kan spara lärloggen för vidare redigering vid ett annat tillfälle. När den är klar :Publicera antingen för hela gruppen, enskilda barn eller bara för personal.

Beskriv i löpande text: (Denna text publiceras för vårdnadshavare. Lägg även till bild som väl illustrerar det du beskriver i texten. OBS! bilden måste vara färdigredigerad innan du infogar den.OBS! enskild lärlogg kan innehålla bild på just det barnet men grupplärloggar ska inte innehålla igenkänningsbara bilder på barnen.)

 

Kopiera dessa frågor till den lärlogg du vill skriva. Frågorna utgör ett stöd för själva skrivandet men behöver inte stå kvar i den färdiga lärloggen.

Vad har vi gjort? Vad har barnen fått vara med om/uppleva?under just detta undervisningstillfälle.

Varför valde vi att göra den här aktiviteten? 

Vad såg vi hände? Barnen gör... barnen säger...

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: