Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FriPP - Utedag/utetid

Skapad 2019-12-12 11:20 i Gottsta fritidshem Norrtälje
Utedag på fritidshemmet
Grundskola 3 – 6 Teknik
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.

Innehåll

Utedag/utetid

Tidsperiod

Ht -19 och Vt - 20

 

Vad ska vi lära oss? 

Skolans ska ansvara för att varje elev efter grundskolan

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förmågor och Centralt innehåll

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 

 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

 • Delta i lekar av olika slag.
 • Få utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Få säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer, rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Pandans elever kommer gå upp i skogen som ligger bakom skolan.
 • Där kommer vi jobba med allemansrätten och naturlekar.
 • Vi kommer bygga en gemensam koja som alla ska få plats i.
 • eleverna kommer även få möjlighet till att skapa egna lekar i naturmiljön.
 • Ibland tar vi med oss vårt mellanmål och äter den under vår vistelse i naturen.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi utvärderar med eleverna hur de upplever våra utedagar i skogen.
 • Vi observerar eleverna under utevistelsen för att upptäcka vad vi behöver öva mera på.
 • Vi dokumenterar och lägger ut bilder på vårt instagramkonto. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: