Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FriPP - IKT

Skapad 2019-12-12 12:02 i Gottsta fritidshem Norrtälje
Grundskola 3 – 6 Teknik Svenska
Vi arbetar med IKT (information- och kommunikationsteknik) på fritidshemmet. Vår tanke med denna aktivitet är att alla elever, oavsett tidigare erfarenhet, på ett lustfyllt och lekande sätt ska vilja prova på IKT och få kunskap om vad det innefattar.

Innehåll

Informations och kommunikationsteknik

Tidsperiod:

Ht -19 och Vt -20

 

Vi kommer använda ikt i verksamheten på fritidshemmet i form av surfplattor. Detta digitala verktyg kommer vi att använda och utnyttja när vi anser att det passar in. Det kan till exempel vara för att hitta information, se på instruktionsfilmer, söka efter inspiration, arbeta med kreativt skapande, spela och göra egna kahoot mm.

Genom att ställa frågor och samtala kring etik, moral och känslor arbetar vi ständigt med värdegrundsfrågor.

Vi diskuterar exempelvis:
 • Hur kan jag göra för att vara en schysst kompis på internet?
 • Vad ska jag göra om jag råkar ut för något obehagligt eller kränkande på internet?
 • Vad kan jag göra om jag märker att någon annan råkar illa ut?
 • Hur skulle det kännas om någon skrev taskiga saker om mig i ett spel eller på en social mötesplats på internet?

Mål

Eleverna skall få möjlighet till att förstå vad IKT är och hur de kan använda verktyget i praktiken på fritidshemmet såsom genom lek och lustfyllt lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: