Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och miljö

Skapad 2019-12-12 12:47 i Britsarvsskolan Falun
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
Grundskola 7 Biologi
Allt levande måste samspela för att överleva. Hur går detta till? Människans sätt att leva påverkar ofta både djur och natur. Vilka konsekvenser får detta? Hur kan vi välja att leva för en hållbar framtid.

Innehåll

Syfte: 

Genom undervisning ges du förutsättningar att:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Detta kommer vi arbeta med (centralt innehåll):

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Detta ska du kunna:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • grundläggande ekologiska begrepp
 • hur organismer samspelar, konkurrerar och anpassar sig till omgivningen.
 • om olika kretslopp: energi, kväve
 • vem som äter vem i ett ekosystem och kunna rita näringskedjor/näringspyramider och näringsvävar.
 • konsekvenser då näringskedjor bryts. 
 • miljöproblem som t ex, övergödning och miljögifter: hur ekosystem kan påverkas och vilka konsekvenser det får. 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Ekologi, ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer, population, biotop, habitat, konkurrens, anpassning, ekologisk nisch, kretslopp, producent, konsument, nedbrytare, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, biologisk mångfald, kväve, fosfor, övergödning, 

 

Bedömningsunderlag

Skriftligt prov.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris: Ekologi och miljö

Insats krävs
E
C
A
Biologiska begrepp, teorier och modeller
Eleven har...kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att...dessa med..användning av biologins begrepp, modeller och teorier
grundläggande ..ge exempel och beskriva..viss..
...goda... förklara och visa på samband inom ..med relativt god..
..mycket goda.. förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag.. god..
Biologiska resonemang
Dessutom för eleven ...underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på ... åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
...enkla och till viss del...några..
...utvecklade och relativt väl.. fördelar och begränsningar hos några...
...välutvecklade och väl...ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: