Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 6 - decimaltal, geometri, bråk och procent

Skapad 2019-12-12 13:27 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Vad är decimaltal?
Grundskola 6 Matematik
Under höstterminen i åk 6 lägger vi fokus på de fyra räknesätten (med decimaltal), geometri (area och geometriska figurer) samt bråk och procent.

Innehåll

Mål:

Efter denna termin förväntas du kunna:

Decimaltal:

 • Förstå vad som menas med ett decimaltal
 • Storleksordna decimaltal
 • Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000
 • Räkna med de fyra räknesätten med decimaltal 

Geometri:

 • räkna ut area på kvadrater, rektanglar och trianglar samt på figurer som är sammansatta av dessa
 • Namnge olika två- och tredimensionella objekt

Bråk och procent:

 • Jämföra tal  i bråkform samt namnge olika bråk
 • Veta vad procent är och göra beräkningar med tal i procentform
 • Kunna förstå och räkna ut problemlösningsuppgifter som har med rabatt och prisökningar att göra

 

På lektionerna kommer vi att:

 •         ha genomgångar
 •          arbeta med uppgifter i matteboken
 •          diskutera och lösa problem enskilt och i grupper (EPA)
 •        arbeta med spel/paruppgifter/kluringar
 •          hjälpa varandra genom att förklara hur vi tänker

 

Du visar vad du kan genom:

 • diskussioner i grupper och i helklass
 • exit-tickets 
 • Avstämning/prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik ht åk 6 - decimaltal, geometri, bråk och procent

Utvecklingsområde
E
C
A
Begreppsförmåga
Du behöver öva på matematiska begrepp och kunna visa att du kan begreppen genom att beskriva och använda dem i olika sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att beskriva och använda begreppen i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att beskriva och använda begreppen i bekanta sammanhang på ett sätt som fungerar relativt väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att beskriva och använda begreppen i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningsförmåga
Du behöver öva på att lösa enkla problem på ett fungerande sätt. Du behöver visa detta genom att välja och använda strategier och metoder som till viss del är anpassade till uppgiften.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Detta gör du genom att välja och använda strategier och metoder som till viss del är anpassade till uppgiften.
Du kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt. Detta gör du genom att välja och använda strategier och metoder som är relativt väl anpassade till uppgiften.
Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt. Detta gör du genom att välja och använda strategier och metoder som är bra anpassade till uppgiften.
Metodförmåga
Du behöver öva på att välja och använda matematiska metoder som i huvudsak fungerar. Detta behöver du visa genom att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder. Det gör du genom att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med bra resultat.
Du kan välja och använda fungerande matematiska metoder. Det gör du genom att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda effektiva matematiska metoder. Detta gör du genom att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemangsförmåga
Du behöver öva på att beskriva hur du kan lösa en uppgift. Du behöver öva på att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svaret är rimligt i förhållande till uppgiften. Du behöver träna på att ge något förslag på alternativa lösningar.
Du beskriver hur du kan lösa en uppgift på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om svaret är rimligt i förhållande till uppgiften. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativa lösningar.
Du beskriver hur du kan lösa en uppgift på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svaret är rimligt i förhållande till uppgiften. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativa lösningar.
Du beskriver hur du kan lösa en uppgift på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svaret är rimligt i förhållande till uppgiften. Du kan bidra till att ge förslag på alternativa lösningar.
Du behöver öva på att i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Du behöver visa detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Detta gör du genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Detta gör du genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang. Detta gör du genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikationsförmåga
Du behöver träna på att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift. Det kan du göra genom att använda t.ex. bilder, symboler, tabeller eller grafer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder då t.ex. bilder, symboler, tabeller eller grafer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift på ett ändamålsenligt sätt. Du använder då t.ex. bilder, symboler, tabeller eller grafer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt när du löser en uppgift på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du använder då t.ex. bilder, symboler, tabeller eller grafer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: