Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resan ut i skogens natur - Biologi åk 4

Skapad 2019-12-12 13:39 i Uppsävjaskolan Uppsala
Här är arbetsområdet biologi- skogen för år 4.
Grundskola 4 Biologi
Vi arbetar med allemansrätt, växter och djur i skogen, samt olika typer av skog.

Innehåll

 

Centralt innehåll- Vad ska vi jobba med?

Vi arbetar med flera läromedel bl a  "Koll på No".

Vi har genomgångar i klassen och vi gör flera besök i skogen.

Vi samtalar om ord och begrepp.

Vi tittar på filmer kopplat till området.

Vi gör laborationer och undersökningar.

Mål och bedömning

Mål för arbetsområdet är:

 • Du vet vad allemansrätten innebär, vad man får och inte får göra i naturen
 • Du känner till några träd, bär och svampar
 • Du kan beskriva olika sorters skog som lövskog, blandskog och barrskog
 • Du kan beskriva vad som finns och lever i skogen och hur vi påverkar den

Bedömning

Ditt arbete bedöms utifrån kunskapskraven för skolår 6, biologi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: