Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska system, demokrati och medier

Skapad 2019-12-12 14:07 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Som sista kurs under grundskolan gör vi en specialare och kommer att jobba med lite olika frågor. Vi kommer börja med att prata om olika politiska system, där kommer vi fokusera på demokrati kontra diktatur. Efter detta kommer vi prata om olika medier hur de påverkar oss och hur de kan kopplas ihop till politiska system. Utifrån den kursen kommer vi att avsluta med att göra en inlämningsuppgift som handlar om att beskriva ett lands situation kring demokrati/diktatur. Uppgiften kommer vi jobba med under lektionstid från v51-v3. Mall finns som uppgift och kan laddas ned. En stor del av uppgiften är förutbestämd och är redan gjort av mig. Du skall söka information om ditt land och föra in det i din skapade mall. Ladda ned mallen och spara den i wordonline. Ut och sök! / Lycka till

Innehåll

Politiska system och medier

Tidsplan:

V50-3

V50  Demokrati s 178 Utkik och diktatur s 184, Genomgång demokratiuppgift söka info om ett land

V51 Jobba med demokratiuppgift, övning sid 180 Yttrandefrihet till varje pris?

V51-3 Jobba med demokratiuppgift, Vad är medier, Tredje statsmakten? propaganda och påverkan, algoritmer, trollfabriker

Konkretiserade mål

Du skall kunna de åtta områden som boken tar upp som viktiga demokratiska rättigheter.

1. MR 2. Regelbundna val  3. Flerpartisystem 4. Fri opinionsbildning. 5. Föreningsrätt.

6. Majoritetsprincipen 7. Rättssäkerhet 8 Maktdelningsprincipen

Du skall kunna även veta: Vad är medier, Tredje statsmakten? propaganda och påverkan, algoritmer, trollfabriker, nyhetsvärdering

Göra den examinerande skrivuppgifter om ditt land utifrån instruktioner.

Material:

Samhällskunskapsbok utkik

Demokratiska system och olika statsskick https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati/demokratiska-system-och-olika-statsskick

studi.se filmer om demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Examinationer och bedömning:

Startuppgifter gällande begrepp om medier  och demokrati

Miljökonferens v3 Berätta lite om sitt land för klassen.

Inlämnad Uppgift skriven om det land som du fått utlottat till dig, använd modell nedan att skriva i.

Förslag på källor till din inlämningsuppgift (du måste minst använda tre källor)

https://www.globalis.se/

https://www.ui.se/landguiden

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                           9B                                            9A
 
 
1Kina                                                                 Kamal                                       Clas
2Thailand                                                           Linnea                                      Gabriel
3Kuba                                                                 Axel                                         Alva K
4Afghanistan                                                      Maryan                                    Jennifer
5Ryssland                                                                                                           Tindra
6Somalia                                                             Ismail                                       Aisho
7Eritrea                                                               Asmaa                                     Shakir
8Vitryssland                                                        Arvid                                        Erik
9Venezuela                                                        Sebastian                                 Alva H
10Turkiet                                                            Ella E                                        Bilan
11Egypten                                                          Asho M                                    Liam         
12Ekvatorialguinea                                            Alice R                                      Simon
13Libyen                                                           Tyra                                            Victoria
14Turkmenistan                                               Emma                                          Emil
15Syrien                                                           Linn                                            
16Iran                                                               Amanda R                                 Sumeya
17Uzbekistan                                                   Alice O                                       Joline
18Centralafrikanska republiken                       Bahsan                                      Matthias
19Burma                                                            Elias                                          Abbe
20Colombia                                                      Faysa                                        Thim
21Mexico                                                          Pontus                                       Mohamed
22. Azerbajdzjan                                              Celina                                        Gustav
23 Nordkorea                                                    Felicia                                        Lova 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Modell att skriva i för arbete om demokrati

  • Uppgiftmodell att skriva i demokratiarbete

Matriser

Sv Sh SvA
Bedömningsmatris kurs om demokrati och medier samt skrivarbete om ett lands demokratiska rättigheter

F
E
C
A
Ha kunskaper om samhällsstrukturer
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beskriva samband inom och mellan samhällsstrukturer
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp och modeller
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om hur samhälle och individer påverkar varandra
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor
Uppgift om demokrati till varje pris, begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Redogöra för mänskliga rättigheter
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Redogöra för nationella minoriteter
skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter
Begreppstest och skrivarbete om ett land
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra väl utvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Söka information och kritiskt granska den
Skrivarbete om ett land.
Har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: