Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2019-12-12 14:36 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 3 Svenska
Vi utvecklar förmågorna inom ämnet svenska. Fokus är framförallt på läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • medverka i samtal genom att lyssna, ställa frågor och uttrycka dig.
 • presentera inför klassen med t.ex. stöd av bilder.
 • läsa texter med kända ord och bekant innehåll.
 • förstå det du har läst.
 • skriva ord och meningar.
 • skriva för hand eller med digitala verktyg

Detta gör jag genom att...

 • följa ditt arbete och även samtala med de pedagoger som arbetar med dig.

Undervisning och arbetsformer

Vi gör olika övningar på Ipad, dator, i arbetsböcker och se pedagogiska filmer, både tillsammans och individuellt, där du utifrån din utvecklingsnivå tränar på:

 • språklig medvetenhet
 • bokstävernas form, ljud samt ljuda samman dem till ord
 • att lyssna ut vilka bokstavsljud som finns i ord och skriva dem. 
 • skriva enklare ord genom att lyssna efter ljud.
 • att skriva både för hand och på iPad.
 • lyssna på böcker, prata om bokens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven medverka i att genomföra enkla presentationer.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: