Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2019-12-12 14:54 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering för bråk år 2
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer jobba med bråk

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- begreppet bråk

Hur ska vi arbeta?
- självständigt och i lärpar
- praktiska övningar där du får pröva och öva
- diskutera och lösa uppgifter med Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
- dela i halvor
- dela i fjärdedelar
- känna igen figurer som delats i halvor och fjärdedelar
- bestämma hälften och fjärdedelar av ett antal saker

Hur ska du visa att du lärt dig?

- samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter, kunskapsloggen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: