Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundämnen, atomer och molekyler

Skapad 2019-12-12 15:11 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Planering om atomer och molekyler
Grundskola 5 Kemi
Du ska lära dig vad ett grundämne är. Veta vad en atom och molekyl är.

Innehåll

Arbetssätt

 • Vi kommer att se filmer
 • Läsa i Boken om fysik och kemi
 • Arbeta i arbetsboken Boken om fysik och kemi
 • Göra laborationer och skriva laborationsrapporter
 • Arbeta med datorn, Office 365
 • Bingel och Studi

 

Innehåll

 • Atomer och molekyler
 • Grundämne, kemisk förening
 • Ämnes egenskaper
 • Periodiska systemet
 • Blandningar och lösningar
 • Hur skiljer man ämnen åt
 • Vad löser sig i vatten

 

Bedömning

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Grupparbete
 • Laborationer
 • Kahoot

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: