Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

How embarrassing!

Skapad 2019-12-12 15:20 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde i engelska där vi tränar på talförmåga, läsförmåga oregelbundna verb och att skriva.
Grundskola 5 Engelska
Ett arbetsområde i engelska där vi tränar på talförmåga, läsförmåga oregelbundna verb och skriva.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med området är att skriva en text och förbättra den.

Bedömning - vad och hur

VAD
- att du kan skriva en sammanhängande berättelse med inledning, handling och avslut

- att du kan förbättra din text

 

Hur

Genom att du skriver en text med titeln: What makes me feel... som du får respons på och därefter förbättrar.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

- samtala 

- ordförståelse

- läsa texter

- lyssna på text

- genomgång med oregelbundna verb

- egen träning

 

Arbetsform

pararbete och olika kooperativa övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: