Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2019-12-12 15:32 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Taluppfattning- talraden.

Innehåll

Fokusområde: Taluppfattning

 

Bakgrund:  Forskning visar att grundläggande orsaker till många elevers svårigheter med matematik är brister i taluppfattningen. Därav viktigt att börja med taluppfattning redan i förskolan. Vi har gjort en nulägesbeskrivning över var barnen befinner sig utifrån ämnesområdet taluppfattning. Barnen är bekanta med att räkneramsan på olika sätt och olika långt. De räknar i olika situationer nästan dagligen. Barnen känner igen siffror som symbol och en del kan namnge flera siffror.   

 

Syfte: Se läroplansmålen nedan.

 

Målkriterier:

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om:

 

 • Talens grannar
 • Namnge tal
 • Ramsräkna framåt och bakåt från ett givet tal

 

För och efter bedömning: 

I för och efter bedömningen utgår vi från givna frågor och utmaningar.

 • Placera ut siffrorna 1-20 i talföljd.
 • Vilka siffror är närmast siffran 8?
 • Vilken siffra är detta (16)?
 • Vilken siffra är detta (20)?
 • Räkna siffrorna du lagt ut.
 • Vilka siffror är närmast siffran 12?
 • Räkna baklänges och framlänges från given siffra.

 

 

 

Arbetssätt: Undervisningen kommer utgå från Learning study- som är baserad på en vetenskaplig teori det vill säga variationsteori. Lärandeobjektet för undervisningen kommer vara talraden. Lärandeobjektet- talraden kommer barnen att få erfara på många olika sätt, Undervisningen kommer att varieras så att ett lärande blir möjligt. Undervisningen kommer delas in i olika gruppkonstellationer beroende på barnens förutsättningar.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: