Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela och sjunga

Skapad 2019-12-12 15:35 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 3 Musik
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Du ska få möjlighet att spela och sjunga. Vi avslutar med en julkonsert.

Innehåll

Syfte enligt läroplanen:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Innehåll:

Jobba med rytmer och 4/4 takt. Spela och röra sig i takt med trumman. Jobba med notvärdens betydelse och hitta på egna rytmer och sätt till egna ord.

Spela boomwhackers. Vad heter stamtonerna? Spela till olika sånger.

Klassens väljer ut några sånger att framföra till jul. Blandat Lucia och julsånger. Vi tränar unison sång och växelsång.

Vi avslutar med ett framträdande med åk 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: