Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-12-12 20:19 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 9
Tänk om du kunde åka tillbaka till forntiden i en tidsmaskin. Vad skulle du få se? Vad gjorde människorna om dagarna? Hur var de klädda och hur bodde de? Under det här arbetsområdet får du lära dig mer om hur livet var för människor för länge sedan. Du kommer också få lära dig om livets utveckling på jorden.

Innehåll

Arbetsområdet

Forntiden.

Mål

Du ska:
-kunna redogöra för hur det första livet uppstod på jorden och hur det har utvecklats.
-kunna använda historiska begrepp.
-kunna redogöra för hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
-kunna beskriva hur man kan se spår av istiden i naturen.

Arbetssätt

- läser faktatexter 
- skriver faktatexter
- samtalar utifrån bilder och filmer
- tittar på film
- I grupp bygger du upp ett landskap från en av tidsåldrarna med hjälp av olika material-

-målar hällristningar 

Redovisningsform                                                                                                                                                    - deltar i diskussioner
- skriver faktatexter
- visar dina kunskaper när ni bygger upp ett landskap från en av tidsåldrarna.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

-redogöra för var det första livet på jorden uppstod och hur det har utvecklats.

- kunna ge exempel på vilka spår vi kan se i naturen från istiden..

-kunna redogöra för hur människorna levde under de olika tidsåldrarna och jämföra de med varandra..

-

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: