Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jul

Skapad 2019-12-13 08:12 i Östervåla förskola Graniten Heby
Förskola
Vi arbetar för att ge barnen en upplevelse av vårt kulturarv och traditioner inför jul.

Innehåll


Läroplansmål/ nationella mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

 Julen är en av våra större högtider och under december månad har vi som tradition i Sverige att förbereda oss inför julen. Julen är barnens högtid med tomten som kommer med klappar. Till julen hör oftast en julkalender som en nedräkning till julafton. 

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

 Vi ska tillsammans bevara våra jultraditioner.

Vi gör olika julpyssel som har jultema för att uppmärksamma våran högtid.

Vi utmanar barnen där de är i sin utveckling, genom att vi låter barnen få testa på flera metoder som utvecklar finmotoriken och de får prova på olika material som vi använder oss utav.

Vi övar julsånger med barnen som vi ska sjunga på lucia.

Vi läser julböcker som vi lånat på biblioteket 

Vi försöker att göra en sån skön och magisk tid för barnen som möjligt inför juldagarna som stundar. 

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

 

 • Vi tar fram ljusstakar som vi ställer i fönstren och julstjärnor som vi hänger i fönstren. 
 • Vi har gjort en adventskalender som är en gran (barnen har målat granen och dekorerat den med paljetter) och för varje dag så får ett eller två av barnen skanna av en qr-kod som finns på julgranskulorna som en slags nedräkning till julafton. Varje kula innehåller en film eller en saga att lyssna på. 
 • Bakar pepparkakor
 • Julpysslar; tomte, gipsfigurer med julmotiv, ren (som drar tomtens släde) och en gran. Det mesta med julens färger.
 • Lånat julböcker på biblioteket 
 • Sjunger julsånger
 • Fira lucia tillsammans 

 

Uppgifter:

Uppgifterna blir att julpyssla (se arbetssätt) 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: