Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle Mullvad vill höra en saga!

Skapad 2019-12-13 08:56 i Blåmesen Örebro
Förskola
Hej! Låt mig presentera mig själv! Jag är Mulle Mullvad och jag har en viktig uppgift till er. Jag träffade en snäll grävling som hjälpte mig att skriva det här brevet. Det är på så vis att jag inte lärt mig läsa ännu och ser så fruktansvärt dåligt. Jag har en bok med mig som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att läsa. Den ser så rolig ut och jag vill så gärna höra den. Vi kan välla läsa den tillsammans innan vi ska sova? Jag fick även en dagbok av grävlingen. Där kan jag skriva ner mina äventyr....men jag kan inte skriva heller....ni kanske kan hjälpa mig med det också? Vi kan skriva ner vad vi gjort under helgen, om vi lekt något kul, om vi varit och handlat något eller gjort något annat kul! Varje vecka kommer Mulle följa med ett barn hem och över helgen kan vh och barn att tillsammans ta del av den saga som Mulle har med sig. Efter helgen kommer Mulle med tillbaka och barnet kan berätta vad de gjort hemma. Låt äventyret börja!!

Innehåll

Att läsa högt är något av det viktigaste du kan göra för att stötta ditt barns språkutveckling. Tänk vilken påverkan du har som viktig vuxen i ett barns liv. Du kommer att få ta med ett barn in i det fantastiska fantastifulla läsäventyret. Det kan vara att berätta en spännande berättelse för ett barn och trigga igång deras egna fantasi. Eller att läsa ur en rolig bok som får er att skratta tillsammans. Eller att prata om sorg och de stora livsfrågorna. 

 

Här följer 10 anledningar att läsa för ditt barn!

1. Starkare relation till dig

Ditt barn kommer definitivt bli äldre och i takt med att födelsedagarna avlöser varandra kommer hen att utforska omgivningen mer och mer. Upptäckandet kan bli ganska intensivt. Det är därför du ska plocka fram en bok och luta dig tillbaka tillsammans med ditt barn, läsa, berätta och kramas tillsammans. På så sätt skapar du andrum för er båda och i detta andrum kommer ni varandra närmare.

 

2. Förutsättningar till att bli ett riktigt ljushuvud i skolan

Läsande föder läslust och kunskapstörst. Studier visar att barn som föräldrar tagit sig tid att läsa för har mycket lättare för sig i skolan. Eftersom det går bättre för dem i skolan är det troligare att de blir akademiker, med alla de fördelar det kan innebära. Så om du vill ge ditt barn fler karriärmässiga valmöjligheter i framtiden – läs för hen!

 

3. Grundläggande kunskaper i tal

I de allra tidigaste åldrarna lär barn sig det talade språket. Ge ditt barn en skjuts i rätt riktning genom att läsa för hen. När du läser för ditt barn hör hen nämligen hur du uttalar orden, tar till sig det, härmar och gör ljud.

 

4. Grundläggande förståelse för hur man läser en bok

Hur man läser en bok är inte en förmåga ditt barn föds med, det är något hen måste träna på. Det här är något ni kan träna på tillsammans, till exempel vilken koppling det finns mellan text och bild eller från vilket håll man ska läsa texten.

 

5. Bättre kommunikationsförmåga

Att läsa för barn, framför allt för de allra yngsta, gör att de redan i tidig ålder får bättre förutsättningar till att kunna uttrycka sig själva och relatera till andra människor. Det är just när ditt barn ser hur karaktärerna i boken samspelar med varandra – i kombination med att få vara med dig – som hen lär sig mer om social interaktion och kommunikation.

 

6. Bättre språklig förmåga

Ju tidigare du börjar läsa för ditt barn desto mer rustad är hen vad gäller att bemästra språket när hen börjar skolan.

 

7. Bättre logisk förmåga

Det är inte bara kommunikationen, språket och inlärningsförmågan som skärps hos ditt barn när ni har lässtunder tillsammans, även förmågan till att se logiska samband stärks. Så kommer det sig att ditt barn bland annat får lättare att förstå abstrakta koncept, använda logik i situationer som kräver det, se orsak och verkan etc. Detta är egentligen grunden till en bra omdömesförmåga.

 

8. Rustad för att hantera nya upplevelser

Så är det ju med livet att det sker förändringar hela tiden. Ditt barn kommer vara med om förändringar och ställas inför nya upplevelser. En situation som kan kännas extra pinsam eller jobbig kan bli mycket lättare för ditt barn att hantera om du läser en bok om en liknande situation. Då kan ni prata om upplevelserna tillsammans utan att det blir för mycket. Ett effektivt sätt att avdramatisera på!

 

9. Ökad koncentrationsförmåga

Åh… det kan vara lite kämpigt att sitta och lyssna längre stunder. Det är så många saker som pockar på de små livens uppmärksamhet – och det är som det ska vara! Allteftersom lässtunderna du och ditt barn delar tillsammans blir fler ökar också hens koncentrationsförmåga. Ditt barn får även en dos minnesträning och i längden lättare för att komma ihåg saker.

 

10. Insikt om att läsa är kul!

Att läsa är kul, eller hur? Du vet det och det bästa sättet att överföra denna vetskap till ditt barn är att läsa för hen. Läsandet och böcker är nöjen som ger mycket både vad gäller lärdomar, förmågor och underhållning.

Vår avsikt med Projektet är att skapa vägar för barn och vuxna in i den fantastiska värld som böcker ger oss.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: