Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2019-12-13 09:50 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Genom högläsning skapar vi möjligheter för barnen att få ett större ordförråd, öka förmågan till empati, stimulera barnens fantasi samt lyssna och samtala kring bilder.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi har sett att våra 1 åringar visar intresse för böcker genom att de hämtar och pekar på böckerna. Favoriterna just nu är babblarna och böcker om djur och fordon.

 

Syfte 

Syftet är att skapa en mysig stund tillsammans där det finns tid för trygghet och uppmärksamhet men även att samtala och lyssna på varandra kring bilder och text.

Vi tar tillvara på barnens intressen för böcker utifrån deras egna erfarenheter och behov, samt att ge barnen verktyg för hur de skall göra sig förstådda. 

 

Mål

Målet är att barnens ordförråd och språkutveckling skall öka, att de har fått ta del av böcker på olika språk samt att de visar empati mot kompisarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla:

* ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

* både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska. 

 

Vi har nått målen när

Hur ser vi att ett lärande skett?

* När vi ser ett ökat intresse för böcker  

* När vi ser att barnen tar till sig och använder ord för att göra sig förstådda.

* När de visar empati mot varandra. 

* När vi ser att de använder sina nya kunskaper på nytt sätt eller i andra sammanhang. 

* När barnen försöker härma och upprepa ord. 

* När vi ser att de kan koppla samman saker i böcker till saker som finns i verkligheten. 

 

 

Genomförande  

Vi erbjuder böcker och högläsning vid olika tider under dagen, och ser till att det finns böcker tillgängligt i flera olika rum och vid skötbordet. Vi uppmuntrar till samtal kring bilderna och skapar en mysig stund tillsammans. Vi erbjuder både analoga och digitala böcker samt böcker på olika språk. Vi går till bokbussen och lånar böcker med ett barn i taget.  

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: