Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande fritids

Skapad 2019-12-13 10:06 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Skapande planering för fritids 19/20
Grundskola F – 3 Bild
Här får du möjlighet att utveckla din kreativitet, nyfikenhet och förmåga att skapa och uttrycka dig genom olika material, redskap och tekniker.

Innehåll

 Under läsåret kommer eleverna på fritids att erbjudas pyssel och bildskapande i olika former.

 Eleverna får träna sig i att arbeta både självständigt eller tillsammans med andra. Eleverna övar sig i att använda olika uttrycksformer och material för att skapa.

Målet är att eleverna ska få möjlighet att:

 • känna glädje och tycka det är roligt.
 • utveckla sin kreativitet
 • prova nya utmaningar
 • träna finmotorik
 • få en meningsfylld fritid

Hur?

 Eleverna erbjuds en aktivitet, som antingen är vald av pedagogerna och-/eller eleverna. Vi arbetar med olika material, i olika  gruppkonstellationer. 

 Hur ska utvärderingen ske?

 • Genom observationer av barnen i olika interaktioner.
 • Genom vardagliga samtal med barnen.
 • Genom reflektion och diskussion i personalgruppen
 • Genom reflektion och diskussion med eleverna

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: