Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Legostad

Skapad 2019-12-13 10:25 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Legobygge, bygglov, samhällsfrågor, teknik, matematik och svenska bakas in i detta omfattande projekt
Grundskola F – 3 Samhällskunskap Teknik Biologi Matematik Svenska
Vad finns det egentligen i en stad? Vad behövs för att en stad ska frodas och vart börjar man när man ska bygga upp en stad? Vad är bygglov och varför behövs det? Här får barnen dyka ner i sin kreativitet och fantasi, öva i samarbete och fördjupa sig i samhällsfrågor.

Innehåll

Projektet började efter att eleverna på fritidshemmet lyft fram att de tyckte det var synd att de behövde krajja sina legobyggen varje fredag. Vi hade då ett fritidsmöte med barnen där de fick frågan på hur vi tillsammans kunde hitta en bättre lösning och barnen själva lyfte frågan om det inte skulle gå att göra ett stort gemensamt projekt. Olika förslag kom på tapeten men en stad var det som lockade mest.

Så hur skulle vi börja då? Jo, en stad behöver ju först och främst en grund så barnen tog alla plattor de kunde hitta och lade ut vägar, gröna plattor för park, blå för sjöar och gråa för husunderlag.

Vi diskuterade vad som ingår i en stad och vad som behövs för att den ska växa och må bra. Vi pratade om det närsamhälle barnen själva lever i och vad det finns för butiker och vilka olika kultur och nöjesmöjligheter som finns. Mataffär, bibliotek, villor, höghus, banker, polisstation, skola, sjukhus, ambulans, eventarena, busshållsplats, restauranger, museum och slott är några av de byggnader som diskuterades och sedan konstruerades och tog plats i vår alldeles egna stad. 

Men går det att bygga hur och var som helst i en stad eller behövs det planeras när det är så många som ingår i olika byggen? Vi kom tillsammans fram till att det minsann behövs en struktur och vi i personalen gjorde iordning och skrev ut egenkonstruerade bygglov till barnen samt besiktningsprotokoll för när deras byggen var klara. Vi upprättade Satellits Stadsdelsförvaltning och har där en pärm med alla bygglov och protokoll.

 

Barnen fick bygga tillsammans och planera för sig och även önska vissa specialdelar till sina byggen. Intresset blev stort och väldigt snart kunde vi se början av en stad växa fram. Vi beställde då in ett nytt stort lass av lego för att fylla på då det började sina i legobackarna, leveransen kom till elevernas stora förtjusning och bygget fortsatte!

Detta har varit ett enormt givande projekt som lockat många barn till såväl legobygge samt intressanta diskussioner i samhällsfrågor och såklart, en fantastisk utveckling av teknik! Matematik och skala, hur gör vi för att samtliga byggen ska få plats? Ett väldigt intressant projekt som innefattar många ämnen och utvecklar och stimulerar barnen till att hitta på kreativa och igenomtänkta lösningar, väcker diplomatiska diskutioner och kompromisser och framför allt - är superkul!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: