Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Farkost År9

Skapad 2019-12-13 10:53 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du ska bygga en farkost som drivs framåt.

Innehåll

Uppgift

 

Du/Ni ska konstruera en farkost som ska drivas framåt av en motor på land.

  • Motor
  • Nedväxling och/eller uppväxling för drift av motor
  • Drivas framåt
  • Design
  • Kan förklara hur sin farkost drivs framåt.
  • Rapport

Matriser

Tk
Teknik Farkost

F
E
C
A
Begrepp/ Funktion
Du kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, samt identifiera och analysera tekniska lösningar hos farkosten utifrån dess funktion i din rapport.
Du kan undersöka hur farkosten fungerar och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka hur farkosten fungerar och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka hur farkosten fungerar och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och visar då på andra liknande lösningar.
Arbetsprocess
Detta visar du under bygget av och den färdiga fysiska modellen.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utformar en enkel fysisk modell.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva samt ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformar en utvecklad fysisk modell.
Du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva samt ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformar en välutvecklad och genomarbetad fysisk modell.
Välja alternativ
Välja alternativ under arbetsprocessen.
Du kan med hjälp välja idéer som leder arbetet framåt.
Du kan med lite hjälp välja idéer som leder arbetet framåt.
Du kan välja idéer som leder arbetet framåt.
Konsekvenser
Fördelar och nackdelar med elmotor och förbränningsmotor. Visas i din rapport.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vad olika motorer får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vad olika motorer får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vad olika motorer får för olika konsekvenser för individ, miljö och samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: