Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konventionen om barns rättigheter, Resa runt jorden.

Skapad 2019-12-13 10:55 i Dalsbyn - Pedagogisk omsorg Säter
Ett temaarbete där vi utforskar världen utifrån barnens intressen och lär oss mer om barnens olika kulturer.
Förskola
Vi har valt temat utifrån vårt andra Tema luft och barnens intresse för flygplan/resa. Vi vill att barnen ska lära sig olika kulturer, språk och allas lika värde trots olikheter.

Innehåll

MÅL Konvetionen om barns rättighter

Att alla barn:

Ska lära sig mer om vår värld, ett land i varje världsdel med avslut i Sverige.

Ska få förståelse för att det finns olika kulturer, språk och allas lika värde.. 

Alla ska känna sig nyfikna och uppleva världen som turister.

Vara en bra kompis.

 

Hur gör vi?

Vi utforskar världen t ex  länder, språk, flaggor och hur dem har  det i de landet. 

Via jordgloben kan vi flyga och upptäcka nästa land på vår resa:

Mexico: Prova Mexicanska hattar, väder, äta tex mex mat till lunch, Åsa som varit där berättar hur det var, rita flagga.

Brasilien: Karneval film, göra ljuslykta med paljetter, regnskogen djur och världens lungor, rita flagga.

Antarktiskt: Film, djurliv, klimatet, snölek ute ex bygga ett flygplan, fisk till lunch, rita flagga.

Japan: Tiger, äta med pinnar, skriva japanska ord, rita flagga

Australien: En ö, dyka i stora barriärrevet, fakta kängru, klimatet, rita flagga

Egypten: Pyramiderna film, bygga pyramider av klossar, surfa i öknen och sladda med rallybilar, kamelerna, rita flagga.

Grekland: Smaka feta ost och oliver, sola & bada, lyssna till barnens historier om sommaren vad har de gjort, titta på bilder på medelhavet och blåvita husen, rita flaggan.

Sverige: Rita flaggan till flaggspel, pussla sverigepussel med sevärdigheter samtala med barnen om dem, julpyssel, lucia/tomteparad för föräldrarna, baka pepperkakor, åka skridskor ishallen, julsaga kyrkan.

 

Vi kommer vid samlingarna att gå igenom hur är man en bra kompis och hur det känns när man är en det. Vi kommer att ha en snäll kalender där barnen får ett litet uppdrag varje dag fram till jul. Vi kommer också att ha en mini pixi bok kalender där ett barn varje dag får öppna och så blir det en naturlig lässtund varje dag.

 

För att söka information använder vi oss av böcker, kartor, Ipad egna erfarenheter och forskning m.m. För att synliggöra vårt arbete kommer vi att dokumentera via Unikum. Barnen kommer att få skapa och uppleva med alla sinnen ex.flaggspel av de länder vi rest till, prova mat från olika länder och lära sig om natur och djur.

Vi samtalar med barnen och lyssnar till deras egna erfarenheter som de vill dela med gruppen.

 

Vi ser att målet är nått när

Varje barn har utforskat och lärt sig något om vår värld, utifrån eget intresse.

Barnen är positiva till att berätta om resan och utvecklar det i leken.

Arbetet med temat finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar.

Resultatet av arbetet med temat har analyserats och utvärderats.

 

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: