Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2019-12-13 10:57 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Fysik

Innehåll

Syfte

 • Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik.

 • Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Lärandemål

 • Se matrisen

Undervisning

 • Under lektionerna kommer vi ha genomgångar, enskilt arbete, arbete i par och arbete i grupper.
 • Vi kommer också arbeta med filmer och quiz på studi.se.
 • Vi kommer att genomföra mindre experiment.

 Bedömning

 • Vi kommer att göra mindre laborationer där jag kommer titta på hur du genomför dem och hur du dokumenterar. 
 • Vi kommer att göra ett prov.
 • Jag kommer också att titta och lyssna på vilka kunskaper du visar under lektionerna.

Uppgifter

 • Experiment 20/1

 • Experiment 20/1

 • Prov 24/1

 • Prov

 • Prov 23/11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Ljud

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur hörseln fungerar.
Du har viss kunskap om örats viktigaste delar. Du kan med stöd förklara hur örat fungerar.
Du har grundläggande kunskap om örats viktigaste delar. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur örat fungerar.
Du har god kunskap om örats funktion och delar och kan på ett utvecklande sätt med några typiska begrepp förklara hur örat/hörseln fungerar.
Ljud, ljudvågor och tonhöjder.
Du kan med stöd förklara vad ljudvågor är.
Du vet att ljudet är vågor. Du kan ljudets hastighet och vet att den varierar i olika material. Du vet vilken enhet man mäter frekvens.
Du kan förklara hur ljud uppstår vid en ljudkälla och sedan breder ut sig som vågor. Du vet att ljudets hastighet beror på vilken materia det färdas i och kan göra en enkel förklaring av detta. Du kan skillnaden mellan höga och låga toner.
Laborationer.
Du kan med stöd beskriva muntligt ett experiment och göra en enkel dokumentation.
Du kan på ett enkelt sätt dokumentera något/några experiment vi gjort. Du kan berätta vad du upptäckt och har en enkel förklaring till din upptäckt.
Du kan på ett utvecklat sätt dokumentera de experiment vi gjort. Du kan på ett utvecklat sätt ge en förklaring med några av de begrepp vi lärt oss. Du kan jämföra några experiment och beskriva likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: