Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-12-13 11:16 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7
Nu är det dags att byta SO-ämne från geografi till historia, där vi kommer att studera människans första civilisationer. Vi börjar med att bekanta oss med de första flodkulturerna och därefter det antika Grekland och Romarriket. En tidsperiod då byar växer till städer och sedan till riken. Människan uppfinner t ex. skriften, hjulet och demokratin, men även krig, miljöförstöring och slaveri.

Innehåll

 

Kulturens vagga; från flodkultur

till Romarrikets fall

 

Nu är det dags att byta SO-ämne från geografi till historia, där vi kommer att studera människans första civilisationer. Vi börjar med att bekanta oss med de första flodkulturerna och därefter det antika Grekland och Romarriket. En tidsperiod då byar växer till städer och sedan till riken. Människan uppfinner t ex. skriften, hjulet och demokratin, men även krig, miljöförstöring och slaveri.

 

 

 

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 

 

·         Göra jämförelser mellan olika flodkulturer ex Mesopotamien, Egypten, Kina, Indus

 

·         Antikens Grekland och Romarriket. Vi jämför hur de styrdes och hur människor levde där.

 

·         Analysera rikenas framväxt och tillbakagång (orsaker och konsekvenser).

 

·         Undersöka vad historiska källor kan berätta om sin tid.

 

 

 

Bedömning:

 

 

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 

·         Delta i diskussionerna och övningarna på lektionen.

 

·         Grupparbete kring flodkulturer

 

·         Läxförhör alt uppsatsskrivning om antiken

 

 

 

Material:

 

·         Lärobok; Horisont 7 Levande historia.

 

Mesopotamien (s. 23-39), Egypten (s. 43-53), Kina (s. 57-63)

 

Grekland sid: s. 70-93

 

Romarriket sid: 97-125

 

·         Filmer och genomgångar

 

·         Lektionsanteckningar och eventuella lösblad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.

 

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: