Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån

Skapad 2019-12-13 11:30 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Under hösten och våren kommer du att få lära känna Sally Smart och hennes Detektivbyrå. Du ska få lyssna till berättelsen om Sally Smart och hennes äventyr. Du kommer att få lösa kluriga uppdrag och prova på att arbeta som detektiv.

Innehåll

Detektivbyrån

Följande mål ligger till grund för arbetet

Du ska kunna:

  • lyssna aktivt på och följa med i handlingen i berättelsen om Sally Smart.
  • återberätta innehållet i berättelsen om Sally Smart så att andra förstår vad du menar.
  • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.
  • läsa en bekant text på egen hand med flyt och kunna återberätta vad du läst.
  • skriva detektivhistoria med början, mitt och slut.
  • skriva texter med punkt och stor bokstav både på ipaden och med pennan.
  • ge och ta respons.
  • rita bilder efter instruktioner och koppla ihop bild och text.
 

 Undervisning

Du kommer att:

 • lyssna till berättelsen om Sally Smart och detektivbyrån.
 • diskutera innehållet i berättelsen om Sally Smart och träna på att framföra dina åsikter.
 • träna på återberätta handlingen i texter som du läst.
 • skriva olika sorters texter på iPad och för hand, som tex beskrivande, argumenterande och berättelser, både med din lärkompis och enskilt. Dessa texter kommer att samlas i en Deckarbok.
 • läsa upp dina texter inför klassen.
 • ge och ta respons.
 • skapa bilder som hör ihop med de texter som du skrivit.


Bedömning

Vi använder oss av Nya språket lyfter i bedömningen. Nya språket lyfter är ett bedömningmaterial från Skolverket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: