Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Ht19, åk 3

Skapad 2019-12-13 13:12 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 3 Musik
Vi försöker att planera våra arbetsområden utifrån Veemm handens fem fingrar. Variation Engagemang Elevnära Motivation Meningsfullhet. Detta är ord som vi på skolan starkt kopplar till delaktighet och vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i sin utbildning och under sina dagar hos oss.

Innehåll

Musik

 

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 

* Sjunga och spela tillsammans, både unisont och i kanon. 

* Härma ljud och rytmer

* Skapa/gestalta egna ljud och rytmer utifrån saga/berättelse

* Sätta ihop musik med rörelser

*Hur olika instrument låter och ser ut


När?

Ht 2019

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 

* Att lyssna och delta utifrån egen förmåga  

* Kunna delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd

*Förstå musik och rörelse tillsammans

*Få en kunskapsbank kring traditionella barnvisor

 

Hur skall vi göra? 

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta:

 * Öva gehör genom att härma ljud och rytmer

* Öka vårt samarbete och kreativitet med improvisationsövningar

* Lära oss sånger och att sjunga kanon, samt musik och rörelse

 

 Vi kommer att variera undervisningen genom att:

 * Utveckla/variera övningar

* Arbeta och testa både själv och i grupp

* Få med fler sinnen och instuderingsformer i musikundervisningen, dvs både genom hörsel, syn och känsel.

 


Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras utifrån elevernas engagemang och intressen. 

 

Bedömning:

 

* Aktivt deltagande i de övningar vi gör tillsammans

* Visad förståelse för grundläggande rytmer och ljud

* Visad samarbetsförmåga i spel- och sångövningar som sker i grupp

* Visad kunskap av de sånger vi lär oss

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: