👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven - Estetik

Skapad 2019-12-13 13:21 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Estetik

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap." (Lpfö 18)

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Barnen har erfarenheter av olika tekniker och material. En variation av olika limtekniker i kombination med olika sorters lim.  

Barnen ges möjlighet till kunskap i att namnge olika kulörer samt vad som händer vid kombination av dessa. 

 

Räven: Ha erfarenhet om våra basfärger och vad som händer om man blandar dessa.  

Ge barnen olika erfarenheter av lim, klister och tejp. 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Vi ska erbjuda barnen material, tillfälle och ett gott lärandeklimat för att möjliggöra lärande hos barnen.

Barnen ska ges förståelse för att olika sorters lim ger olika resultat på hållfastheten.

Barnen ska experimentera med att använda olika tekniker och redskap för att blanda färg. 

Barnens erfarenheter av hållfasthet ska vidgas.

Barnen ska ges erfarenhet av kulörer och vad som händer om man blandar dem.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Barnens erfarenheter av hållfasthet ska ha vidgats.

Barnen ska ha erfarenhet av kulörer och vad som händer om man blandar dem.

 

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi samtalar tillsammans med barnen i vardagen. Vi ser också resultat genom dokumentation och reflektion

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18