Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan Teknik åk 2

Skapad 2019-12-13 14:53 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 2 Teknik
I det här arbetsområdet ska du få undersöka tekniska lösningar i vardagen som drivs av el. Du kommer få konstruera och testa elektriska föremål. Du kommer också få reflektera över hur föremål har utvecklats och förändrats över tid, samt deras fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet så att du kan orientera dig och agera i en teknikintensiv värld.

Du får möjlighet att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och din egen användning av tekniska lösningar har betydelse för, och påverka, människan, samhället och miljön.

 

Mål

Du ska kunna beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen som drivs av el.

Du ska kunna ge exempel på hur vi tillverkar el och vilken påverkan det har på människan, miljön och samhället.

Du ska genomföra enkla konstruktionsarbeten.

Du ska dokumentera arbetet.

 

Du kommer utveckla förmågan att beskriva, konstruera och dokumentera.

 

Undervisningen

 Vi läser böcker, ser på filmer och samtalar om tekniska lösningar som drivs av el.

Vi gör egna konstruktioner för att testa el.

Vi dokumenterar arbetet på olika sätt.

I samtal tränar vi på att använda tekniska begrepp.

 

Bedömning

För godtagbara kunskaper ska du muntligt kunna ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen som drivs av el, samt med stöd kunna genomföra enkla konstruktionsarbeten och dokumentera dem. Du ska även kunna ge ett exempel på hur el blir till och hur det påverkar antingen människan, miljön eller samhället.

För mer än godtagbara kunskaper ska du kunna beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen som drivs av el, samt självständigt våga pröva att genomföra enkla konstruktionsarbeten och dokumentera dem.  Du ska även kunna ge flera exempel på hur el bli till och hur det påverkar antingen människan, miljön eller samhället.

 

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: