Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-12-13 21:13 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Du är omgiven av geometriska figurer mer än du tror. Se dig omkring och räkna upp alla geometriska figurer du ser! Många, eller hur? Kännedom om deras egenskaper, så som omkrets, area och volym ger oss möjlighet att bygga hus, konstruera möbler, maskiner, kläder, förpackningar... alt. Här ska du lära dig beräkna omkrets och area av enkla och sammansatta geometriska objekt, samt att göra enhets omvandlingar med hjälp av prefix.

Innehåll

Aretsgången:

- Genomgång/diskussioner

- Räkna uppgifter för att tillämpa och befästa  kunskaper

- Aktiviteter i par och grupp

 

Kunskapsmål:

 

  • göra enhetsomvandlingar med hjälp av PREFIXER, dvs du ska kunna vad T,G,M,k,h,,d,c,m,µ  vad dem betyder och hur stora eller små dessa prefixer är. 

  • Du ska kunna göra enhetsomvandlingar för längd och area (3.1 och 3.6)

  • du ska kunna skillnaden mellan en linje, stråle och sträcka. Du ska kunna vad parallella linjer är, vad en diagonal är

  • du ska kunna rita och mäta vinklar 

  • du ska kunna skillnaden mellan spetsig, rät, trubbig och- rak vinkel. Du ska veta vad en sidovinkel och bisektris är.  (3.3)

  • du ska kunna namn på olika  trianglar och vad som kännetecknar dem. rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, spetsvinklig triangel och trubbvinklig triangel (3.4)

  • du ska kunna namn på olika fyrhörningar: parallelltrapets, parallellogram, romb,rektangel,kvadrat (3.4)

  • Du ska kunna vinkelsumman i en triangel och fyrhörning (3.4)

  • du ska kunna beräkna omkrets och area av  fyrhörningar (3.5 och 3.7)

  • du ska kunna beräkna omkrets och area av  trianglar (3.5 och 3.8)På sidan 118-119 i din mattebok finns begreppslista som är en bra sammanfattning av kapitlet. 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej ännu uppnått E
E
C
A
Begrepp
Har kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att: •använder begreppen i (välkända, bekanta, nya) sammanhang •beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer (ex. bild, ord, formel) •använder olika uttrycksformer för att beskriva begrepp samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
Väljer och använder matematiska metoder med anpassning till sammanhanget. För att lösa rutinuppgifter
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
•Du väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär •Du formulerar matematiska modeller som tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonomang
För resonemang om: •val av tillvägagångssätt •om resultatets rimlighet •och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. För och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt.
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda: •symboler, •algebraiska uttryck, •formler, *tabeller …och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: