Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära

Skapad 2019-12-14 00:35 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att analysera textexempel, genomföra övningar och regler inom områdena, alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser, och språkbruk. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning rustas du till att bli kreativ och självständig textskapare.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att i huvudsak arbeta med läromedlet Klara svenskan - språklära för åk 5. Under kursen kommer du få utveckla din förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och hur du kan använda dig av skrivregler för att tydligare kunna uttrycka dig i skrift.

Innehåll

Kursen är indelad i 6 områden.

under höstterminen
1. Alfabetet vi övar alfabetisk ordning och vokaler och konsonanter.
2. Meningsbyggnad Vi tränar oss att skriva meningar, skiljetecken och att syfta rätt. Vi lär oss skriva dialoger.
3. Stavning NG, N, M, J, Tj, S, Å,-ljudet

under vårterminen
4. Ordkunskap Vad betyder ordet?, Vi lär oss om vanliga låneord, sammansatta och särskrivna ord, liknelser, homonymer, homofoner och homografer.
5. Ordklasser Vi lär oss om substantiv, verb, adjektiv, pronomen, räkneord, prepositioner, interjektioner.
6. Språkbruk Vi bekantar oss med ordspråk ocj talesätt, undersöker chattspråk. Vi undersöker Nordiska språk som Norska och Danska. 

Du visar dina kunskaper under lektionen genom att ställa frågor och delta i samtal och diskussioner.
När du använder dina kunskaper vid olika slags skrivuppgifter.
Du visar dina kunskaper vid diagnoserna som avslutar varje delområde.


Uppgifter

 • Ordkunskap

 • Ordklasser

 • Språkbruk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: