Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 8.FYSIK.METEOROLOGI 2019/2020

Skapad 2019-12-14 06:22 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Fysik
METEOROLOGI Meteorologi är "läran om vädret" (egentligen om atmosfären, dess fysik och kemi). En meteorolog ägnar sig bland annat åt att studera och observera atmosfären och kan på så sätt göra prognoser om det kommande vädret. Det är oerhört komplicerat att studera väder, eftersom det finns många faktorer som kan påverka det t ex temperatur, havsströmmar, luftfuktighet, vind, nederbörd. Vetenskapen härstammar från de gamla grekerna. Begreppet meteorologi myntades av Aristoteles.

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel. Du kommer att arbeta med området både på lektionstid och som hemarbete. Viss del av lektionstiden kommer du att arbeta självständigt. 

 När du arbetar med det här området får du möjlighet att lära dig om:

 • olika begrepp som hör till arbetsområdet
 • hur moln bildas
 • hur sjöbris/landbris uppstår
 • sambandet mellan högtryck/lågtryck och den rådande väderleken
 • olika mätinstrument som används för att mäta viktiga saker inom området
 • olika vindhastigheter påverkan på naturen
 • om sambandet mellan Beaufortskalan och vindhastighet mätt i m/s
 • om köldverkan pga vindhastigheten
 • använda diagram (läsa av/rita) som redovisar exv temperaturer och nederbördsmängder

Du har även möjlighet att lära dig om:

 • förutsättningarna för att göra väderleksprognoser 
 • olika vädersymboler
 • tolka väderkartor
 • hur moln bildas
 • olika molntyper


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt språk)

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att ... 

- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
TEFY Bok 2  2016

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
FY.ÅR8.METEOROLOGI 2020

BEGREPP (flervalsfrågor)

Uppgift 1
Begreppet meteorologi?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 2
Betydelsen av begreppet meteorologi.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 4
Begreppet SMHI
Inte svarat/fel svar
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

LUFTTRYCK (flervalsfrågor)

Uppgift 3
Normalt lufttryck?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 9
Lågtryck?
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.

LUFTTRYCK (sant/falskt)

Uppgift 9
0 rätt
1-2 rätt
3 rätt
4 rätt
5 rätt

MÄTINSTRUMENT (flervalsfrågor)

Uppgift 5
4 olika instrument
1 rätt
2 rätt
3 rätt
4 rätt
Upgift 10
3 olika instrument
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 11a
Vad heter instrumentet?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11b
Vad mäter man med instrumentet?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar

MÄTINSTRUMENT (sant/falskt)

Uppgift 6
0 rätt
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 7
0 rätt
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 8
0 rätt
1 rätt
2 rätt
3 rätt
Uppgift 9
0 rätt
1 rätt
2 rätt
3 rätt

VÄDERSYMBOLER

Uppgift 12b
0 rätt
1-2 rätt
3 rätt
4 rätt
5 rätt
Uppgift 12a
0 rätt
1-2 rätt
3 rätt
4 rätt
5 rätt

LANDBRIS/SJÖBRIS

Uppgift 13 a
Landbris
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för fenomenet.
Visar huvudsaklig förståelse för fenomenet.
Visar god förståelse för fenomenet.
Uppgift 13 b
Sjöbris
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för fenomenet.
Visar huvudsaklig förståelse för fenomenet.
Visar god förståelse för fenomenet.

VÄDERDIAGRAM

Uppgift 14a
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14b
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14c
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14d
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14e
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14f
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: