Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baka på Fritidshemmets Solrosen och Virvelvinden

Skapad 2019-12-14 09:02 i Förslövs skola F-9 Båstad
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
Under två veckor kommer eleverna att kunna välja att baka som aktivitet på fritidshemmet. Tre dagar i veckan. Vi kommer att baka peppakakor.

Innehåll

Bakning

 

Tidsperiod  Ht 2019 vecka 50-51

 

Vad ska vi lära oss?

 • Kan lösa problem,
 • Kan lära och arbeta tillsammans med andra.

Förmågor och Centralt innehåll 

 

I fritidshemmet ska eleven ges förutsättning att få utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer och lösa problem
 • Skapa och upprätthålla goda relationer
 • Samarbeta med olika kamrater

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Eleverna delas in i bakgrupper 
 • En pedagog bakar sedan med dessa grupper.

Hur ser vi att vi når målet?

    

 • Vi lägger upp bilder på unikum.
 • Vi kommer att utvärdera genom diskussions grupper. 

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: