Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, åk 7, ht 19

Skapad 2019-12-14 12:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 Svenska
I sagornas värld kan allting hända. En fattig herde kan vinna prinsessans hjärta, en ful best kan förvandlas till en vacker prins, djuren kan tala, tingen har magiska egenskaper och i de mörkaste vrår döljs de dyrbaraste skatter. Du har säkerligen hört en hel rad sagor, men vad vet du om dem egentligen? Följ med in i sagornas värld och lär dig mer!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi ska läsa folksagor och konstsagor och lära oss vad som är typiskt för dessa genrer. Sedan ska vi använda den kunskapen och skriva en egen saga. I områdets slut kommer ni att ha en sagostund och läsa era sagor i små grupper för eleverna i åk 2-3.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du kan identifiera de typiska dragen för sagor.


Om du kan tolka och förstå tydliga budskap och "läsa mellan raderna".


Hur inlevelsefullt du kan läsa en text muntligt.

Hur väl du kan anpassa din text till vald texttyp (genre), följa språkliga normer samt berätta med gestaltningar, dialog och dramaturgi.


 

 

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
  • Sv
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Läsa sagor
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tolka sagor
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala om sagor
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Skriva en text Genre och språkliga normer
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Skriva en berättande text Gestaltning och dramaturgi
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Egna texter
Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: