Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskemi Ht-19

Skapad 2019-12-14 21:14 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi går in på grunderna inom kemi och säkerhetstänkande som krävs när man laborerar. Du övar även på att skriva fullständiga laborationsrapporter.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi går in på grunderna inom kemi och säkerheten som krävs när man laborerar.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

• Med hjälp av de begrepp som du lär dig under lektionstid ska du kunna beskriva samband inom kemin och vattnets kretslopp.
• Med hjälp av det du lär dig inom kemisäkerhet ska du kunna genomföra en laboration säkert och systematiskt samt beskriva vad du gjort i en laborationsrapport. 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

• Du bedöms på om du laborerar säkert och systematiskt.
• Du bedöms på hur du kan se samband och hur du uttrycker detta med korrekta begrepp för ämnet.
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

• vi kommer att träna oss i att laborera på ett säkert sätt
• vi kommer att gå igenom grundbegrepp inom kemin.
• vi kommer att arbeta med vatten rening, kretslopp och egenskaper


Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Baskemi

Rubrik 1

Kemi år 7
F
E
C
A
Undersökningar
Undersökningar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Säkerhet
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Materia
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kemiska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: