Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fairy tales and picture books.

Skapad 2019-12-14 21:19 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
One upon a time... Så börjar många sagor på engelska och det är just med sagor och andra bilderböcker vi ska arbeta med under de kommande veckorna. Vi ska också arbeta lite med serier.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla ditt språk och kunna använda det för att lyssna på och läsa enkla sagor och bilderböcker samt att förstå innehållet.Du ska förstå skillnaden mellan att berätta och att sammanfatta en saga samt lära dig att sammanfatta en text i bara två, tre meningar. Du ska utveckla ditt språk och använda det för att skriva en enkel saga samt illustrera den. Du ska också förstå strukturen för serier med pratbubblor. 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med olika slags sagor och bilderböcker.
 • Vi kommer lyssna på engelska sagor och bilderböcker via Storyline online.
 • Vi kommer att titta på kända sagor i form av filmer t.ex. "Once upon a time..."
 • Vi kommer läsa enkla sagor.
 • Vi kommer arbeta med serier och skriva pratbubblor.
 • Vi kommer arbeta med att sammanfatta texter.
 • Vi kommer svara på frågor om sagors innehåll, både på, mellan och bortom raderna.
 • Vi ska skriva en egen saga och illustrera den.
 • Vi kommer dramatisera en känd saga i grupp.
 • Vi kommer arbeta i grupper, par och enskilt.

Bedömning

Vad? 

När arbetsområdet är slut ska du:

 

 • kunna förstå talad engelska i form av sagor och bilderböcker.
 • kunna läsa och förstå olika enkla texter som t.ex. sagor och bilderböcker.
 • muntligt och skriftligt kunna sammanfatta en text i två, tre meningar.
 • kunna skriva en enkel saga och illustrera den.
 • ha dramatiserat en känd saga i grupp.
 • kunna använda enklare engelsk grammatik på ett korrekt sätt.
 • ha lärt dig att stava fler ord korrekt. 
 • ha utökat ditt engelska ordförråd.

Hur

Jag kommer att bedöma ditt arbete under lektionerna, dina olika texter och lyssna på dig när du läser och pratar.
Övrig bedömning se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - Fairy tales and picture books.

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Förstå engelskt tal
Kunna förstå enkel talad engelska med innehåll som du är bekant med.
Du behöver hjälp med att förstå enkel talad engelska.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Visa förståelse för talad engelska
Kunna förstå talad engelska i form av sagor och andra berättelser.
Du behöver hjälp med att förstå engelska sagor och andra berättelser
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du förstår handlingen på ett mycket bra sätt.
Förstå engelska texter
Kunna förstå enkel skriftlig engelska med innehåll som du är bekant med.
Du behöver hjälp med att förstå enkla engelska texter.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse för engelska i text
Kunna läsa och förstå olika enkla texter som t.ex. sagor och berättelser.
Du behöver hjälp med att förstå sagor och berättelser på engelska.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du förstår handlingen på ett mycket bra sätt.
Samtala på engelska
Muntligt kunna förklara och beskriva saker för andra.
Du behöver hjälp med att hitta ord för att kunna uttrycka dig på engelska. Du använder många svenska eller "svengelska" ord.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar så någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Skriva engelska
Kunna skriva en enkel saga.
Du behöver hjälp med att uttrycka dig på engelska så att andra förstår. Du använder många svenska eller "svengelska" ord.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Skriva engelska
Kunna skriva en enkel sammanfattning.
Du behöver hjälp med att uttrycka dig på engelska så att andra förstår. Du använder många svenska eller "svengelska" ord.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Utveckla samtalet
Du använder många svenska ord när du ska prata engelska.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du någon metod för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du några olika metoder för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du flera olika metoder för att komma runt problemet.
Engelsk grammatik
Kunna engelsk grammatik på en basnivå.
Du behöver hjälp med mycket grammatik.
Du skriver oftast rätt på grunderna i engelsk grammatik som t.ex. I, tredje person singular och a och an.
Du skriver för det mesta rätt på grunderna i engelsk grammatik som t.ex. I, tredje person singular och a och an. Du skriver oftast rätt på personliga pronomen.
Du skriver alltid rätt på grunderna i engelsk grammatik som t.ex. I, tredje person singular och a och an. Du skriver för det mesta rätt på personliga pronomen och prepositioner.
Engelskt ordförråd
Ha ett bra bas-ordförråd.
Du behöver ofta hjälp med vad saker heter på engelska.
Du har ett bra bas-ordförråd.
Du har ett större bas-ordförråd och kan dessutom flera svårare ord.
Du har ett stort bas-ordförråd och kan dessutom många svårare ord och engelska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: