Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Januari - februari - åk2 Zebrans årshjul

Skapad 2019-12-15 08:17 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Bild Svenska Matematik NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Zebrans samverkan mellan skola och fritidshem under januari och februari 2020.

Innehåll

Januari - februari 2020

Färggrupper:

Svenska - retorik.

Bild: Rymden, färglära.

Matematik: Längd, volym och tid.

EQ: Sociala samspel, vänskap och samarbete.

 

Teman i SO och NO som vi samverkar kring:

Religion: Kristendom

NO: Rymden

Cosmonova: A beautiful planet.

 

Teman i matematik som vi samverkar kring: 

Längd, volym och tid.

 

Teman i svenska som vi samverkar kring:

Språk och kommunikation.

Retorik - muntlig framställan. 

Läsgrupper - utifrån Léxplore screeningarna delas eleverna in i grupper och får intensiv träna på sin läsnivå.

 

Utflykt: Skridskor.

 

Teater: Tårtbagaren, föreställning i klassrummet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: