Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt- Monstret

Skapad 2019-12-15 22:17 i Elinebergsskolan Helsingborg
Detta är ett skrivprojekt där du ska skriva en längre berättelse med nio kapitel. Inspiration till det här skrivprojektet är hämtat från läraren Josef Sahlins skrivprojekt "Monstret".
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Detta är ett skrivprojekt där du ska skriva en längre berättelse med nio kapitel.

Innehåll

Skrivprojekt

 

Undervisning och mål:

Du tränar på berättelsens olika delar och bygger steg-för-steg ihop delarna till en trovärdig och läsvärd historia. Du tränar även på:

 • att skriva och följa språkets regler (t ex stor bokstav, punkt, fullständiga meningar),

 • att gestalta, dvs levandegöra och språkligt illustrera, känslor, tillstånd och naturen,

 • att använda dramaturgi 

 • att strukturera skrivandet (inledning, röd tråd, avslutning, stycken) 

 • att förbättra din text efter respons.

 

Uppgift

Du kommer varje vecka skriva en kortare text i ditt dokument där fokus ligger på olika delar av skrivandet. Varje vecka får du också feedback av en lärare. När alla delarna (nio stycken) är skrivna får du sedan tid att bearbeta din text. Slutgiltig inlämning görs vecka 7. 

 

Bedömning

Följande aspekter kommer att bedömas:

 • Språkriktigheten och språklig variation

 • Hur väl du har lyckats med dina gestaltningar, röd tråd

 • Hur väl du bearbetat dina texter efter feedback

 

Kunskapskrav utan värdeord

 

Du kan skriva olika slags texter med språklig variation och strukturer. I dina använder du regler för skiljetecken,stavning och språkriktighet. De berättande texter du skriver innehåller en handling och gestaltande beskrivningar. Dessutom kan du utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

 

Matriser

Sv SvA
Skrivprojekt "Skolmonstret"

Kapitel 1 - Ljuden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva en spännande inledning.
kan skriva en spännande inledning där det finns en röd tråd i texten.
Kan skriva en spännande inledning där det finns en tydlig röd tråd i texten och ett varierat språk.
 • Sv  E 6
stavar vanliga ord rätt.
stavar vanliga ord rätt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanliga ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 2 - Rädslan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan bygga ut min text med någon känsla.
kan bygga ut min text med flera känslor.
kan bygga ut min text med flera känslor och de är tydligt kopplade till berättelsens innehåll.
 • Sv  E 6
när jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med viss säkerhet.
när jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med relativt god säkerhet.
när jag använder dialog i min text använder jag anföringstecken eller talstreck med god säkerhet.

Kapitel 3 - Affischen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva en nyhetsartikel med en rubrik, ingress och brödtext. Stavar vanliga ord rätt
kan skriva en nyhetsartikel med en tydlig rubrik, en ingress och brödtext. Stavar vanliga ord rätt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
kan skriva en nyhetsartikel med en tydlig och lockande rubrik, en ingress som sammanfattar innehållet och en brödtext som bygger ut ingressen. Stavar vanliga ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 4 - Upptäckten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan bygga ut min text med några adjektiv eller adverb.
kan bygga ut min text med flera adjektiv eller adverb.
kan bygga ut min text med flera adjektiv och adverb.
 • Sv  E 6
stavar vanliga ord rätt.
stavar vanliga ord rätt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanliga ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 5 - Dikten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva en dikt.
kan skriva en dikt som till viss del är kopplat till romanen.
kan skriva en dikt som har en tydlig koppling till romanen och handlar om att det är töntigt att tro på monster.
 • Sv  E 6
stavar vanliga ord rätt.
stavar vanliga ord rätt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanliga ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 6 - Boken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
kan söka fakta och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik.
kan söka fakta från flera säkra källor och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik och någon underrubrik.
kan söka fakta från flera säkra källor och använda den fakta jag hittar i min roman. Min faktatext har en passande rubrik och flera underrubriker. Jag skriver ner min fakta med egna ord.
 • Sv  E 6
stavar vanliga ord rätt.
stavar vanliga ord rätt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanliga ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 7 - Blandningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva ner ett recept som till viss del går att följa.
kan skriva ner ett recept som går att följa.
kan skriva ner ett tydligt recept som är lätt att följa.
 • Sv  E 6
stavar vanliga ord rätt.
stavar vanliga ord rätt och använder oftast skiljetecken på rätt sätt.
stavar vanliga ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt.

Kapitel 8 - Hämnden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan skriva ett kapitel med en ganska tydlig början, mitt och slut.
kan skriva ett kapitel med en relativt tydlig början, mitt och slut.
kan skriva ett kapitel med en tydlig början, mitt och slut.
 • Sv  E 6
försöker få med styckeindelning i min text.
har med någon styckeindelning som till stor del fungerar i min text.
har med någon styckeindelning som fungerar mycket väl i min text.

Kapitel 9 - Sanningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag...
 • Sv  E 6
kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att några delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att flera delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.
kan knyta ihop händelserna i min berättelse så att alla delar i romanen hänger ihop och ger ett tydligt slut.

Respons och bearbetning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
 • Sv  E 6
kan ge en kamrat någon kommentar på hens text.
kan ge en kamrat några kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
kan ge en kamrat flera kommentarer på hens text, kommentarerna ger både beröm och förslag på utveckling.
bearbetar något i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
bearbetar flera delar i min text efter respons som gör att texten blir bättre.
bearbetar noga min text efter respons vilket gör att texten blir mycket bättre.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: