👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

förskoleklass, språklek

Skapad 2011-11-02 12:27 i Påarps skola Helsingborg
Språklig medvetenhet för barnen i förskoleklass.
Grundskola F

Innehåll

språklig medvetenhet

Under läsåret i förskolklassen kommer du på ett lekfullt sätt inspireras att använda språket i olika sammanhang.

Syfte

Syftet med språklig medvetenhet är att:

 • synliggöra språket på olika sätt.
 • förbereda läs- och skrivinlärning i skolan.
 • socialt samspel.
 • skapa ett lustfyllt lärande.
 • utveckla sin förmåga att tala och lyssna.

språklekens innehåll

Våra arbetsområden är:

 • rim och ramsor
 • ord och meningar
 • stavelser
 • ljud
 • tala och lyssna

Vad?

I språkleken arbetar vi med sagor, bilderböcker, kapitelböcker, sånger, rim och ramsor för att förbereda inför kommande läs-och skrivinlärning.

Hur?

Genom:

 • lek
 • samling i stor eller mindre grupp
 • högläsning
 • boksamtal
 • presentation
 • biblioteksbesök
 • sångstund
 • skapande aktiviteter
 • kulturella möten tex. teater och konserter
  • -

Dokumentation

Vi visar elevernas lärande genom bl.a. foto, teckningar och ställer ut alster som barnen gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3