Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion fyrklövern, v50

Skapad 2019-12-16 07:10 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Maria, Emelie     

Vecka: 50      

Mål- och kunskapsområde: Matematik     

Nyfikenhetsfråga: Hur ger vi barnen möjlighet till förståelse för kroppsuppfattning och att man använder matematik  i vardagen?    

 

Barnets gör: Barnen får matteuppdrag i vår kalender. Barnen Mäter med måttband, barnen får hämta en sak de vill mäta.Vi tittar vilken är längst, kortast. Barnen vill mäta sig själva och vi skriver upp hur lång de är.

Funderar över vad tid är, ett  barn säger att tiden går fortare om man gör något medan man väntar. Vi pratar om hur lång en minut är,  vi säger att en minut är 60 sek. och då börjar barnen räkna till 60. 

Sorterar och kategoriserar, Nasse hade tvättat alla strumpor och ville ha hjälp att para ihop dem, alla barn hittade ett par.

Vi räknar bokstäver och använder knappar,sen gör vi stapeldiagram, hur många har fyra bokstäver, hur många har 5 o.s.v.?

     

Pedagogerna tänker:

Barnen är så medvetna och har en stor förståelse för matematiken, de kan räkna och vet hur siffrorna ser ut. 

     

Analys/sammanställning lärande:

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi fortsätter med vår kalender och utmanar barnen vidare, sen är det dags att avsluta matematiken och gå in i nästa område     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: