Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-12-16 08:20 i Länna skola Norrtälje
Vi studerar vikingatiden och dess betydelse för utvecklingen i Norden. Vi undersöker vilken påverkan vikingatågen hade för Norden och resten av Europa.
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur var det att leva på vikingatiden? Hur bodde man? Vad arbetade man med? Vilken mat åt man? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vad var ett vikingatåg? Detta är en del av de frågor som vi tillsammans ska försöka hitta svaren på.

Innehåll

Undervisning och syfte

Vi kommer att arbeta med vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Arbeta med tankekartor och stödord
 • Skriva egna frågor till texten
 • Rita passande bilder

Du kommer att visa dina kunskaper och förmågor genom att samarbeta och delta i diskussioner. Du kommer också att ha ett skriftligt kunskapstest i slutet på arbetsområdet.

Centralt innehåll (mål)

Efter avslutat arbetsområde är målet att eleverna kan:

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut.
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbedde samt om kristendomens framfart.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden, åk 4, HT -19

>>>
>>>
>>>
Känna till vikingarnas resor.
 • Hi  4-6
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till vikingarnas religion - asatron.
 • Hi  4-6
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar. Vet varför man offrade och till någon gud.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem. Vet vad blot är och varför man offrade till gudar.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
 • Hi  4-6
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
 • Hi  4-6
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Ny aspekt
Veta vad en arkeologisk källa är.
 • Hi  4-6
Du kan nämna något arkeologiskt spår från Vikingatiden
Du kan nämna flera arkeologiska källor från vikingatiden
Du kan nämna fler arkeologiska källor och vet något vad man kan ha tagit reda på med hjälp av dessa t.ex. om människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: