Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikundervisning vårtermin 2020

Skapad 2019-12-16 09:09 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4
Moment vi kommer att arbeta med under vårterminen 2020

Innehåll

Matematikundervisning vårterminen 2020 åk 4

Moment vi kommer att arbeta med!

Tid:

Målet med arbetet är att eleverna ska kunna

·       Enheterna, år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekunder.

·       Kunna läsa och skriva datum.

·       Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.

·       Räkna med begreppen, tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.

·       Räkna ute skillnaden i tid mellan två klockslag.

·       Läsa av en tidtabell.

Geometri:

Målet med arbetet är att eleverna ska kunna

·       Avgöra om en vinkel är, rät, spetsig eller trubbig.

·       Namnen på olika månghörningar.

·       Förstå vad som menas med förstoring och förminskning.

·       Förstå och använda skala.

Bråk:

Målet med arbetet är att eleverna ska kunna

·       Kunna läsa och skriva tal i bråkform.

·       Kunna avläsa bilder av bråk.

·       Veta hur många delar det går på en hel.

·       Kunna storlekordna bråk.

De fyra räknesätten:

Målet med arbetet är att eleverna ska kunna

·       Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.

·       Räkna på ett ungefär samt lära sig vad tecknet ”ungefär lika med” betyder.

·       Räkna multiplikation med stora tal.

·       Räkna med kort division.

·       Använda de räknesätten i textuppgifter och vid problemlösning.

Arbetssätt:

Genomgångar, diskussioner och samarbete i klassen.

Eget arbete med matte sidor, böckerna som används är Matte Borgen Direkt 4B samt Mera Rustkammaren 4B.

Singapore Math, blockmodellen.

Träna multiplikationstabellen hemma samt www.nomp.se eleverna har sina egna inloggning

Matriser

Lärandematris matematik åk 4 vårtermin 2020

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Problemlösning
Kunna formulera och lösa problem Välja och använda strategier och metoder Beskriver tillvägagångssätt
Lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt Med viss anpassning Beskriva på i huvudsak fungerande sätt
Lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande Med förhållandevis god anpassning. Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt Med god anpassning Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Visa kunskap om matematiska begrepp och använda dem Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har grundläggande kunskaper och visa det genom att använda dem i huvudsak fungerande sätt. På ett i huvudsak fungerande sätt. Enkla
Du har goda kunskaper och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. På ett relativt väl fungerande sätt. Utvecklade
Du har mycket goda kunskaper om och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. På ett väl fungerande sätt. Välutvecklade resonemang
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder Göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget Med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget Med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Med mycket gott resultat
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument (Redovisa och motivera ditt svar)
Till viss del för resonemangen framåt.
På ett sätt som för resonemangen framåt
På ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer Redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
På ett huvudsak fungerande sätt Med vis anpassning till sammanhanget.
På ett ändamålsenligt sätt Med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
På ett ändamålsenligt och effektivt sätt Med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: