Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Medeltiden och upptäckternas tid (åk 8)

Skapad 2019-12-16 09:49 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Historia
Under tre veckor ska vi gå igenom medeltiden och upptäcktsresandets tid. Medeltiden pågick ungefär 1000 år, från Roms kollaps fram till ca 1400- tal. I Europa infördes feodalismen som politiskt system. Under senmedeltiden började portugiser och européer bege sig ut på haven för att hitta sjövägen till Indien. Under 1500 och 1600- talen koloniserades i allt större del Amerika, Afrikas och Asien. Vad fick dessa kulturmöten för konsekvenser? Detta, och medeltidens betydelse för den europeiska historien, kommer vi arbeta med under momentet.

Innehåll

Syfte:

 • Att känna till antikens betydelse för medeltiden och renässansen
 • Att känna till när, hur och varför européerna började kolonisera Amerika och vilka konsekvenserna blev. 
 • Att få en förståelse av hur kulturmöten mellan Europa och andra världsdelar har gått till och vad dessa möten har gett upphov till. 

Mål:

 • Att känna till vad begreppet feodalism betyder. 
 • Att känna till vad begreppet renässans betyder. 
 • Att känna till när och varför feodalismen uppstod. 
 • Att känna till orsakerna till  hur handel och städer förändrades i Europa under medeltiden
 • Att känna till och förstå orsakerna bakom hur européerna upptäckte nya världsdelar. 
 • Att redogöra för en känd upptäckare och vilka konsekvenser upptäckten fått för eftervärlden.  

Metod:

 • Lektioner varvat med parläsning och svara på instuderingsfrågor
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter

Vecka 2: Repetition av det vi gick igenom innan jul. Redogörelse av feodalismen och medeltiden

Vecka 3: Arbeta med frågor om medeltiden. Lämna in svaren i Teams. Genomgång av upptäckternas tid. 

Vecka 4: Genomgång av hur Europa erövrade världen. Arbeta med individuell fördjupning och lämna in i Teams. 

Viktiga begrepp att tänka på:

Feodalism, renässans, självhushållning, hierarki, borgerskap, reformation, triangelhandel

Material

 • Lektionsanteckningar
 • Läroboken 
 • Ne.se 

Detta kommer bedömas:

 • Dina faktakunskaper om tidsperioden
 • Hur du förklarar en historisk händelse med orsaker och konsekvenser
 • Dina kunskaper om relevanta historiska begrepp. 

 

Uppgifter

 • Medeltiden

 • En upptäckares liv

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Historia: Medeltiden och upptäckternas tid

Historia

E
C
A
Tidsperioder
Kunskaper om medeltiden och upptäckternas tid.
Du har tillräckliga kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Du kan förklara en historisk händelse, ex feodalismen, städers framväxt och kulturmöten, med orsaker och konsekvenser.
Du beskriver enkelt med någon orsak och konsekvens.
Du beskriver ganska utvecklat med några orsaker och konsekvenser. Du gör ett rimligt försök till egna reflektioner om händelsen.
Du beskriver utvecklat med flera orsaker och konsekvenser. Du gör egna reflektioner om händelsen.
Samband mellan tidsperioder
Du kan förklara hur tidsperioderna hör ihop; ex hur Roms undergång påverkade uppkomsten av feodalism, hur högmedeltidens kulturutbyten ledde till renässansen och drivet att upptäckta sjövägen till Indien.
Du beskriver på ett enkelt sätt. Något osäker i din framställning ibland.
Du beskriver på ett utvecklat sätt. Du är ganska säker i din framställning.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt. Du är säker i din framställning.
Begrepp
Du har kännedom om relevanta begrepp inom arbetsområdet. .
Du har tillräckliga kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: