👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH: ÅK 6 - Ojämlika levnadsvillkor i världen

Skapad 2019-12-16 10:01 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varför finns det fattiga och rika länder? Varför har inte alla människor det lika bra? Varför svälter barn i vissa länder medan barn i andra länder blir sjuka av övervikt? Har du något ansvar för hur det ser ut i världen? Kan du göra något för att det ska bli bättre levnadsvillkor för de som är fattiga? Dessa frågor och många fler kommer vi att jobba med i vårt arbetsområde om ojämlika levnadsvillkor i världen.

Innehåll

Frågeställningar vi kommer jobba med:

- Vad behöver en människa för att kunna leva ett "bra" liv?
- Varför har inte alla människor det lika bra?
- Vad menas med ojämlika levnadsvillkor och bra/dåliga levnadsvillkor?
- Varför är vissa länder rika och andra fattiga?
- Vad menas med i-länder och u-länder?
- Vad menas med de mänskliga rättigheterna?
- Vad är barnkonventionen?
- Hur påverkar i-ländernas livsstil u-ländernas levnadsvillkor?
- Vad är hjälporganisationer och vad gör de?
- Vad kan DU göra för att hjälpa till att förbättra människors levnadsvillkor?
- Har DU något ansvar för att hjälpa de som har det sämre än du?
 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • redogöra för människors viktigaste behov
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen 
 • förklara hur saker hänger ihop - beskriva olika samband - t.ex. sambandet mellan tillgång till rent vatten och hälsa
 • ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
 • redogöra för några hjälporganisationer och vad de gör
 • förklara vad de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter innebär och ge exempel på vad de kan betyda för människor/barn i olika delar av världen
 • värdera och framföra åsikter kring olika samhällsfrågor (Säga vad du tycker/tänker och varför du tycker så)
 • förstå, hantera och använda information som du får ta del av (t.ex. tematiska kartor, faktatexter i läroböckerna, film/program, information på internet m.m.)
 • förstå och använda begrepp som vi lär oss i det här arbetsområdet

Uppgifter

 • Skrivuppgift: Rika och fattiga i världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Ojämlika levnadsvillkor

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen samt ge förslag på förbättring
 • Ge  E 6
Du kan föra enkla resonemang om orsaker till / konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du kan ge enkla förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker till / konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du kan ge utvecklade förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Du kan föra välutvecklade resonemang om orsaker till / konsekvenser av ojämlika levnadsförhållanden i världen. Du kan ge välutvecklade förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Mänskliga rättigheter / Barnkonventionen
 • Sh  E 6
Du kan förklara innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter på ett enkelt sätt. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan förklara innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter på ett utvecklat sätt. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan förklara innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter på ett välutvecklat sätt. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Använda begrepp som hör till arbetsområdet
 • Sh  E 6
Du förstår och använder begrepp inom arbetsområdet på ett ganska bra sätt.
Du förstår och använder begrepp inom arbetsområdet på ett bra sätt.
Du förstår och använder begrepp inom arbetsområdet på ett mycket bra sätt.
Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband
 • Sh  E 6
Du kan undersöka samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor och beskriver då ganska komplexa samband med utvecklade resonemang
Du kan undersöka samhällsfrågor och beskriver då komplexa samband med välutvecklade resonemang
Värdera och uttrycka ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor
 • Sh  E 6
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och argument.
Förstå och hantera information och källor
 • Sh  E 6
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.