Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 5 Unit 5 - Reading a Novel Na19

Skapad 2019-12-16 10:07 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
In this unit we are going to read a book filled with drama, sex, drugs! You’ll love it, or maybe you’ll hate it. We will see! It’s quite “grown up” at times and deals with dark and mature matters. We will use the book, which is called “The Perks of Being a Wallflower”, as a springboard for discussions about growing up, school, feelings and emotions, music and love.

Innehåll

Planning:

 

6

Fre: Deadline F-varning

Unit 5 Reading a novel:

·         Introduction to the unit. 

·         Listen to Charlies favourite song (1) together. What does it say about him? 

·         Discuss in groups the statements from the Anticipation guide (2). 

 

·         We’ll listen to the first part of the book together. P. 3-14 21min (ch. 1) + P. 14-29 25min (ch 2). 

·         Homework till next week: Read to page 57 (Chapter 3+4).  

7

Klasskonf. Åk1

Vinteridrott åk 2

Unit 5 Reading a novel:

·         Logbook (5). Listen/Read and work with your log.  

 

·         First book talk (6). Use your logs in the discussion. 

·         Homework: Prepare your First book talk (6).

 

·         Homework: Read to page 102 (finish part 2, chapter 8).

8

Klasskonf. Åk 2

Unit 5 Reading a novel:

·         We continue: First book talk (6). Use your logs in the discussion. 

·         Read and write logs.

 

·         Listening comprehension (8). Listen and answer the questions. 

·         Teen Depression (9.1 + 9.2). Read and answer the questions. Discuss in groups. 

·         Homework: Read to page 141/Finish listening to chapter 11. 

10

Tor: u-samtal

Unit 5 Reading a novel:

·         Continue discussion about teen depression. 

·         Individually: Describe the characters in the book: Charlie, Patrick, Sam, Charlie’s family members. Find evidence in the book to prove your thoughts (quotes). 

 

·         Discussion in groups: Present your thoughts on the different characters to each other.  

·         Homework: Finish your description of the characters.

 

·         Homework: Read to page 196 (chapter 15).

11

Unit 5 Reading a novel:

             ·         Write logs and read your book.

            ·         Homework: finish reading   the book (chapter 18).

12

 

Unit 5 Reading a novel:

             ·         Watch movie.

 

13

Fre: studiedag/prövningar

Unit 5 Reading a novel:

             ·         Prepare for Last book talk (10) + finish writing your logbook.

             ·         Wednesday: Last book talk for some students.

             ·         Hand in logbook.

             ·         Homework: Finish your logbook.

14

 

Unit 5 Reading a novel:

·         Last book talk for some students.

·         Hand in logbook.

 

OBS! Denna planering gäller med reservation för förändringar.

 

 

Here you can listen as well as read the book. Follow the link below:

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Perks/preview.html

 

Uppgifter

 • Anticipation Guide

 • Log Book

 • Unit 5 Reading a Novel - Instructions

 • Teenage depression

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -

Matriser

Eng
Eng 5 Unit 5 - Reading a Novel

E
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo.
C
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo.
A
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo.
LYSSNA
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LÄSA
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
STRATEGIER FÖR FÖRSTÅELSE OCH KOMMUNIKATION
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: