Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vänskap

Skapad 2019-12-16 10:18 i Montessoriförskolan Päronet Fristående förskolor
Förskola
Gruppen visar tendenser som inte är bra i det sociala samspelet. Till exempel så används frasen: ”om du inte gör så är du inte min kompis”. Viss form av selektering förekommer där vissa får vara med (springer fortast, bäst på...) och andra inte får vara med.

Innehåll

1. Titta på film om att vara kompisar (UR-film)

2. Bamse kompismaterial (Bamse nr 4, Annelie och Carina dramatiserar om att inte få vara med)

Samtalar om den dramatiserade händelsen i smågrupperna. Frågorna är: Vad handlade teatern om? Hur tror du Annelie tänker? Hur skulle det kännas om du inte fick vara med? Hur kan du göra om du vill vara med någon annan och leka?

Läsa boken Dela med dig

3. Dramatiserar (Annelie och Cinna) kort nr 1.

Samtalar om den dramatiserade händelsen i smågrupperna.

Läs böckerna Samarbeta och Sprid glädje

4. Dramatisera om att komma överens.

Samtala om händelsen.

Läsa boken Lyssna och Komma överens.

Göra en vänskapssol

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: